Skattenytt nr 6 2017 s. 358

F2 Övriga indirekta skatter

Punktskatt HFD

Energiskatt

I förhandsbeskedsärendet HFD 2016 not. 9 fann HFD att trycksättning av fordonsgas i s.k. CNG-anläggningar vare sig har ansetts utgöra del av framställningen av gas eller del av en tillverkningsprocess i industriell verksamhet.1 Detta innebär att energiskatten på el vid trycksättningen kommer att beskattas med den högre skattesatsen och inte med 0, alternativt industriskattesatsen.

Bolaget framställer, förädlar och distribuerar skattepliktiga bränslen i form av gasformig och flytande naturgas, gasformig och flytande biogas samt gasol. Distribution sker via naturgasnätet, som används för distribution av gas från flera producenter. När den lågkomprimerade gasen tillförs naturgasnätet tillsätts gasol för att ge den ett energivärde motsvarande den naturgas som distribueras i naturgasnätet. Bolaget säljer fordonsgas. För att gasen ska kunna användas i fordon trycksätts den till 200 bars tryck. Detta sker i s.k. CNG-anläggningar som är samlokaliserade med lokala anläggningar för lagring och leverans av trycksatt gas på tankstationerna.

Bolaget ansökte om förhandsbesked för att få klarhet i om förbrukningen av elektrisk kraft i kompressorer m.m. i CNG-anläggningarna är att anse som förbrukning vid framställning av energiprodukter eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren. För det fall att svaret var nekande undrade bolaget om förbrukningen av elektrisk kraft är att anse som förbrukning i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen.

Skatterättsnämnden fann att gasen var framställd redan vid leverans till CNG-anläggningen. Trycksättningen där kunde därför inte utgöra ett led i framställningsprocessen. Hanteringen på CNG-anläggningarna kunde i stället ses som ett led i distributionen eller försäljningen av gas såsom drivmedel till fordon. Den elektriska kraften kunde därför inte heller anses förbrukad i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen. Högsta förvaltningsdomstolen gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Skatterättsnämnden och HFD var av meningen att när gasen lämnat produktionsanläggningen så var den under distribution. Förbrukning som sker för distribution är beskattad med den högre skattesatsen. Ett alternativt synsätt hade varit att se att förädlingen som avslutad först när produkten har de egenskaper som konsumenten efterfrågar, jfr bl.a. RÅ 2002 ref. 16, vilket hade skapat en neutralitet i beskattningen av den el som förbrukats för komprimering av den gas som komprimeras inom en produktionsanläggning och den el som förbrukas för komprimering i CNG-anläggningen.

Fredrik Jonsson

En CNG-anläggning består av en eller flera kompressorer som suger gas från naturgasnätet och trycksätter gasen samt för över den till ett färdigvarulager.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...