Skattenytt nr 6 2017 s. 394

EU-domstolens domar

B Direktiv

B3 Direktivet om indirekta skatter på kapitalanskaffning

I NN (L) International1 frågade den hänskjutande domstolen om en belgisk årlig skatt på fondföretag var förenlig med kapitalanskaffningsdirektivet2 och fondföretagsdirektivet.3 För utländska fondföretag baserades skatten på summan av de nettobelopp som företaget placerat i Belgien, vilket omfattade andelar som förvärvats för belgiska invånares räkning.4 EU-domstolen fann att skatten inte omfattades av kapitalanskaffningsdirektivets tillämpningsområde, eftersom den vare sig hade anknytning till någon av de transaktioner som återfinns i artikel 4 i direktivet, eller hade något samband med sådan registrering eller liknande formalitet som återfinns i artikel 10 c i samma direktiv. Skatten omfattades inte heller av fondföretagsdirektivet, eftersom direktivet inte innehöll någon bestämmelse rörande beskattningen av fondföretag och eftersom beskattningen var tillämplig på ett icke diskriminerande sätt, i enlighet med artikel 44.3 i direktivet.

Cécile Brokelind och Jesper Johansson

NN (L) International (C-48/15, EU:C:2016:356) behandlas även i avsnitt A3 ovan.

Rådets direktiv 69/335/EEG av den 17 juli 1969 om indirekta skatter på kapitalanskaffning, i dess lydelse enligt rådets direktiv 85/303/EEG av den 10 juni 1985.

Rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag).

NN (L) International (C-48/15, EU:C:2016:356, p. 12).

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...