Innehåll

Skattenytt nr 4 2018 s. 139

Förord nr 4

Kära läsare!

Även när sista handen läggs på detta nummer av Skattenytt är kylan bister i landet. I skrivande stund nås jag av rapporter om snökaos i andra delar av landet. Jag kan bara hoppas att när tidningen väl når er läsare så har våren kommit på allvar.

Nummer 4 inleds med att Torsten Fensby gör en välbehövlig genomgång av den uppmärksammade amerikanska skattereformen. Som framgår av artikeln riktar sig reformen i första hand mot företag och innehåller också ett stort antal detaljer som knappast återges av mer allmänna media.

Nästa artikel kan ses som en favorit i repris, då Robert Påhlsson gör en uppföljning till sina tidigare artiklar om bruket av s.k. kvantifierande begrepp i inkomstskattelagen. När denna lag nu har varit i kraft ett antal år och genomgått många detaljändringar är det välkommet med denna uppföljning av användningen av kvantifierande begrepp i lagtexten.

Gustav Ahl skriver om det utvidgade reparationsbegreppet för byggnader. Han ifrågasätter i artikeln om Skatteverkets nyligen publicerade ställningstagande är i överensstämmelse med rättspraxis.

I en rättsfallsanalys beskriver Anders Carls den skatterättsliga behandlingen av tomträtter vid bestämmande av anskaffningsvärde för byggnader. Han konstaterar att HFD i ett nyligen avgjort mål anknyter till äldre praxis.

Mattias Fri och Ulrika Grefberg står för vår sedvanliga bevakning av mervärdesskatteområdet.

Numret avslutas med att Mikael Ek presenterar nyutgiven litteratur.

Trevlig läsning!

Stefan Olsson