Innehåll

Skattenytt nr 4 2018 s. 139

Förord nr 4

Kära läsare!

Även när sista handen läggs på detta nummer av Skattenytt är kylan bister i landet. I skrivande stund nås jag av rapporter om snökaos i andra delar av landet. Jag kan bara hoppas att när tidningen väl når er läsare så har våren kommit på allvar.

Nummer 4 inleds med att Torsten Fensby gör en välbehövlig genomgång av den uppmärksammade amerikanska skattereformen. Som framgår av artikeln riktar sig reformen i första hand mot företag och innehåller också ett stort antal detaljer som knappast återges av mer allmänna media.

Nästa artikel kan ses som en favorit i repris, då Robert Påhlsson gör en uppföljning till sina tidigare artiklar om bruket av s.k. kvantifierande begrepp i inkomstskattelagen. När denna lag nu har varit i kraft ett antal år och genomgått många detaljändringar är det välkommet med denna uppföljning av användningen av kvantifierande begrepp i lagtexten.

Gustav Ahl skriver om det utvidgade reparationsbegreppet för byggnader. Han ifrågasätter i artikeln om Skatteverkets nyligen publicerade ställningstagande är i överensstämmelse med rättspraxis.

I en rättsfallsanalys beskriver Anders Carls den skatterättsliga behandlingen av tomträtter vid bestämmande av anskaffningsvärde för byggnader. Han konstaterar att HFD i ett nyligen avgjort mål anknyter till äldre praxis.

Mattias Fri och Ulrika Grefberg står för vår sedvanliga bevakning av mervärdesskatteområdet.

Numret avslutas med att Mikael Ek presenterar nyutgiven litteratur.

Trevlig läsning!

Stefan Olsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...