Innehåll

Kära läsare!

När dessa rader skrivs är vi mitt i semesterveckorna. Årets semester är för många annorlunda än tidigare år, med påbjuden ”hemester” och social distansering. Jag hoppas att alla läsare trots detta ändå får en fin sommar! Skattenytt brukar i augusti bjuda in tidskriftens författare till en årlig kräftskiva. Ingen blir väl förvånad över att årets evenemang har ställts in. Vi hoppas kunna återkomma med en inbjudan till en middag längre fram i höst, men även detta är i skrivande stund givetvis högst osäkert.

I detta nummer medverkar en ny biträdande redaktör, Mikael Ek. Mikael disputerade i januari på en avhandling om leveranser och unionsinterna förvärv i mervärdesskatterätten och arbetar nu som lärare vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Välkommen i redaktionen, Mikael! Samtidigt lämnar Eleonor Kristoffersson redaktionen för andra uppgifter. Vi tackar Eleonor för hennes idoga och entusiastiska insatser för tidskriften och önskar lycka till i framtiden! Den obligatoriska chokladasken får överlämnas vid senare tillfälle.

Först ut i detta nummer är Joachim Agrell, Ida Claesson och Emil Frennberg, som skriver om sjukvård eller personaluthyrning och mervärdesskatt. Utgångspunkten är HFD 2018 ref. 41 och i artikeln diskuteras gränsdragningen mellan dessa tjänster.

Jan Kleerup och Fredrik Rosén fortsätter på ett mervärdeskatterättsligt tema, nämligen moms på prispengar i trav- och galoppverksamhet. Artikeln utgår från HFD 2019 ref. 68 och diskuterar konsekvenserna av domen i ljuset av EU-rättslig praxis.

Vi har i detta nummer flera artiklar under Aktuellt & debatt. Ola Liljemark Ragnar skriver om betydelsen av hemvistintyg vid tillämpning av skatteavtal. Artikeln baseras på två kammarrättsdomar och utifrån dessa diskuteras kravet på hemvistintyg. Efter denna artikel följer en replik från Skatteverkets rättsliga expert Britt-Marie Hallberg Eriksson.

Avslutningsvis skriver Thomas Andersson om tillämpningen av 14 kap. 19 § IL och bevisvärdering. Även denna artikel utgår från ett rättsfall, nämligen den s.k. Datawatch-domen.

Trevlig läsning!

Stefan Olsson