Innehåll

Bästa läsare,

I skrivande stund har jag precis avslutat en mycket kall och vacker vecka i en timrad stuga i ett vinterprytt naturreservat i Härjedalen. Jag hoppas att en gnistrande vinter har nått hela vårt land när denna tidskrift dimper ner i din brevlåda, eller publicerats digitalt på vår hemsida. Ja du läste rätt! Efter år av arbete och diskussioner finns nu tidskriften SkatteNytt som digital utgåva parallellt med den tryckta tidskriften. Information om den digitala utgåvan och hur du tecknar en eller flera prenumerationer finner du på https://skattenytt.se

I detta nummer av SkatteNytt hittar du sex bidrag, varav ett på sedvanligt vis även återfinns på vår hemsida fritt tillgänglig att läsa utan den digitala prenumerationen (open access).

Nilsson och Hylén skriver inledningsvis om den aktuella frågan hur olika coronastöd påverkar möjligheten att genomföra förmögenhetsöverföringar och möjligheten att lämna koncernbidrag. Därefter bidrar Fast Lappalainen med en mycket intressant artikel om retroaktivitet i skattelagstiftningen till skattebetalarnas fördel.

Härefter finner ni två aktuella bidrag med anledning av den under hösten släppta ESO-rapporten; 2020:7 Vårt framtida skattesystem – en ESO-rapport med förslag på en genomgripande skattereform. Melz inleder med en pedagogisk redogörelse av rapporten och lämnar även egna reflektioner på densamma. Rapporten kommenteras därefter av Björklund Larsen utifrån ett helhetsperspektiv där den föreslagna reformen diskuteras utifrån en svensk skattekultur, rättvisa och demokrati.

Avslutningsvis har vi glädjen att presentera inte mindre än två bokrecensioner. Inledningsvis recenserar Moëll min senaste bok om inkomskatter och socialavgifter. För detta tackar jag ödmjukast. Därefter recenserar Croneberg den något mer omtalade boken Kapitalet och ideologin av Piketty.

Önskar dig en trevlig stund i läshörnan,

Katia