Innehåll

Skattenytt nr 3 2021 s. 113

Förord nr 3

Bästa läsare,

I skrivande stund har jag precis avslutat en mycket kall och vacker vecka i en timrad stuga i ett vinterprytt naturreservat i Härjedalen. Jag hoppas att en gnistrande vinter har nått hela vårt land när denna tidskrift dimper ner i din brevlåda, eller publicerats digitalt på vår hemsida. Ja du läste rätt! Efter år av arbete och diskussioner finns nu tidskriften SkatteNytt som digital utgåva parallellt med den tryckta tidskriften. Information om den digitala utgåvan och hur du tecknar en eller flera prenumerationer finner du på https://skattenytt.se

I detta nummer av SkatteNytt hittar du sex bidrag, varav ett på sedvanligt vis även återfinns på vår hemsida fritt tillgänglig att läsa utan den digitala prenumerationen (open access).

Nilsson och Hylén skriver inledningsvis om den aktuella frågan hur olika coronastöd påverkar möjligheten att genomföra förmögenhetsöverföringar och möjligheten att lämna koncernbidrag. Därefter bidrar Fast Lappalainen med en mycket intressant artikel om retroaktivitet i skattelagstiftningen till skattebetalarnas fördel.

Härefter finner ni två aktuella bidrag med anledning av den under hösten släppta ESO-rapporten; 2020:7 Vårt framtida skattesystem – en ESO-rapport med förslag på en genomgripande skattereform. Melz inleder med en pedagogisk redogörelse av rapporten och lämnar även egna reflektioner på densamma. Rapporten kommenteras därefter av Björklund Larsen utifrån ett helhetsperspektiv där den föreslagna reformen diskuteras utifrån en svensk skattekultur, rättvisa och demokrati.

Avslutningsvis har vi glädjen att presentera inte mindre än två bokrecensioner. Inledningsvis recenserar Moëll min senaste bok om inkomskatter och socialavgifter. För detta tackar jag ödmjukast. Därefter recenserar Croneberg den något mer omtalade boken Kapitalet och ideologin av Piketty.

Önskar dig en trevlig stund i läshörnan,

Katia

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...