Innehåll

Skattenytt nr 3 2022 s. 202

Författare i detta nummer

Richard Arvidsson, professor emeritus, Handelshögskolan i Stockholm

Martin Berglund, docent i finansrätt, Uppsala universitet

Katia Cejie, professor i finansrätt, Uppsala universitet

Mattias Dahlberg, professor i finansrätt, Uppsala universitet

Mattias Fri, skattejurist, Svalner Skatt & Transaktion

Ulrika Grefberg, skattejurist, Svalner Skatt & Transaktion

Martin Jacobsson, skattekonsult, Grant Thornton

Fredrik Jonsson, skattejurist, PwC

Tomas Karlsson, skattejurist, EY

David Kleist, professor i skatterätt, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Börje Leidhammar, advokat, Börje Leidhammar advokatbyrå, adjungerad professor, Högskolan i Gävle

Peter Melz, professor emeritus i finansrätt, Stockholms universitet

Jérôme Monsenego, professor i internationell skatterätt, Stockholms universitet

Peter Nilsson, skattejurist, LRF Konsult, adjungerad professor, Lunds universitet

Lars Samuelson, docent i finansrätt, Uppsala universitet

Daniel Starberg, Wealth Planner och Country Manager, försäkringsbolaget WEALINS S.A. i Luxemburg

Pia Blank Thörnroos, rättslig expert, Skatteverkets rättsavdelning

Mats Tjernberg, professor i offentlig rätt, skatterätt, Lunds universitet

Jesper Öberg, jur. dr, skattejurist, PwC

Roger Persson Österman, professor i finansrätt, Stockholms universitet