Innehåll

Skattenytt nr 4 2022 s. 413

Förord nr 4

Vänner,

Återigen sa det swooosh och återigen har en vår försvunnit. En vår fylld av funderingar kring återgång till kontoren, fysiska möten, en och annan konferens och restaurangbesök. Lite förundrat noterar jag hur snabbt vi ändå anpassar oss till det nya ”normala”, efter år av social distansering, hemarbete, reseförbud och digitala konferenser samt undervisning. Ett bestående intryck från denna återgång är för mig att studenterna på termin fem på juristprogrammet i Uppsala inte kan sångerna vi alltid sjunger vid gasquerna och vid andra festligheter på nationerna (!). Iakttagelsen gäller sannolikt även för andra studentorter. Mitt hjärta ömmar för denna kull studenter som har läst halva sin tid vid universiteten online.

Nåväl, blickar vi framåt hägrar semester och lite lata dagar. När dessa är över kan det vara läge att ta del av detta fullmatade nummer av SkatteNytt. Inte mindre än åtta utvalda bidrag, varav tre expertgranskade, erbjuder vi er läsare denna gång. Vi täcker in intern rätt, skatteavtalsrätt, EU-rätt, såväl som frågor om förutsebarhet i beskattningen.

Avslutningsvis, följ oss gärna på LinkedIn och Facebook, där vi under hösten planerar att genomföra en läsarundersökning med fem frågor. Vi skulle verkligen uppsatta om du kan ta 1–2 minuter av din tid och kryssa i den.

Allt gott,

Katia