Innehåll

1 §Den preliminära public service-avgiften för kalenderåret 2020 beräknas till 9 236 228 037 kr.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:22

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020.