Innehåll

Beträffande beskattningsåret 2020, se SKVFS 2019:12.

Skatteverket föreskriver med stöd av 22 kap. 4 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) och 1 § 1 socialavgiftsförordningen (2011:1263) att värdetabeller enligt 11 kap. 10 § skatteförfarandelagen (2011:1244) samt 2 kap. 10 a § första stycket 1 och andra stycket socialavgiftslagen (2000:980) ska ha följande innehåll.1

Område

Bostadsförmånsvärdet beräknat per kvadratmeter bostadsyta i

Kr/månad

Kr/år

Stor-Stockholm

113

1.353

Stor-Göteborg

102

1.220

Tätorter som ligger i kommuner i övrigt med mer än 75 000 invånare

99

1.183

Tätorter som ligger i övriga kommuner

86

1.037

Bostad belägen utanför Stor-Stockholm, Stor-Göteborg samt utanför annan tätort och dess närområden

78

933