(INKOMSTBESKATTNING, SKATTEBETALNING)

SKVFS 2021:15 Konto- och värdefackssystem

1 §Dessa föreskrifter är tillämpliga för sådana institut och myndigheter som avses i 1 och 3 §§ lagen (2020:272) om konto- och värdefackssystem.

Föreskrifterna gäller hur instituten ska ge tillgång till uppgifter och hur myndigheterna kan få tillgång till uppgifter genom den tekniska plattform (konto- och värdefackssystemet) som Skatteverket tillhanda- håller enligt 1 § samma lag.

2 §Institut ska ge tillgång till uppgifter i konto- och värdefackssystemet enligt följande.

Kommunikation med Skatteverket sker enligt kommunikationsprotokollet Transport Layer Security (TLS) och med märkspråket Representational State Transfer Extensible Markup Language (REST/XML).

Från det att en förfrågan tagits emot ska svar lämnas inom tio sekunder.

Tjänsten och dess anslutningar ska normalt vara tillgängliga varje dag kl. 04–23. Längre planerade avbrott för service ska anmälas minst fem arbetsdagar i förväg till Skatteverket.

3 §Myndigheter får tillgång till uppgifter i konto- och värdefackssystemet enligt följande.

Kommunikation med Skatteverket sker genom kommunikationstjänsten Swedish Government Secure Intranet (SGSI) och protokollet TLS och med REST/XML.

4 §För såväl institut som myndigheter gäller följande.

Ett institut eller en myndighet kan anslutas till konto- och värdefackssystemet efter att de uppgifter som behövs om tekniska nycklar och certifikat har utbytts mellan Skatteverket och institutet eller myndigheten.

Autentisering och auktorisering av anslutningen sker med Mutual authentication TLS (m-TLS) och OAuth2 Client credentials grant.

Nycklar och certifikat ska förvaras oåtkomliga för obehöriga.

5 §För att säkerheten i konto- och värdefackssystemet ska kunna följas upp i efterhand ska myndigheterna logga både de frågor de ställt och de svar de mottagit, i originalformat och tillsammans med ett korrelations-ID, och lagra dem i fem år.

6 §För att säkerheten i konto- och värdefackssystemet ska kunna följas upp i efterhand ska instituten logga både de frågor de mottagit och de svar de lämnat, i originalformat och tillsammans med ett korrelations-ID, och lagra dem i fem år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:15

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...