(SKATTEBETALNING)

SKVFS 2021:22 Slutlig public service-avgift för kalenderåret 2020

Skatteverket föreskriver med stöd av 11 § förordningen (2018:1897) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst följande.

1 §Den slutliga public service-avgiften för kalenderåret 2020 uppgår till 9.368.515.198 kr.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:22

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022.