(SKATTEBETALNING)

SKVFS 2021:23 Preliminär public service-avgift för kalenderåret 2022

Skatteverket föreskriver med stöd av 11 § förordningen (2018:1897) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst följande.

1 §Den preliminära public service-avgiften för kalenderåret 2022 beräknas till 9.958.731.655 kr.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:23

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022.