(SKATTEBETALNING, SKATTETABELLER)

SKVFS 2021:25 Särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2022

Beträffande beskattningsår 2021, se SKVFS 2020:13

Skatteverket fastställer med stöd av 3 kap. 6 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.1

1 §Av 11 kap. 17 § skatteförfarandelagen (2011:1244) framgår att skatteavdrag ska göras enligt allmän skattetabell om ersättningen är mottagarens huvudinkomst. Om ersättningen inte är regelbunden ska skatteavdrag göras enligt 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen.

De särskilda skattetabellerna för engångsbelopp som avses i 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen fastställs för beskattningsåret 2022 på sätt som framgår av 2–7 §§.

2 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 1 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2021:24) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2022 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägst

Årsinkomst i kr högst

Skatteavdrag i %
av engångsbelopp

0

20.430

0

20.431

64.400

10

64.401

156.500

21

156.501

390.300

30

390.301

540.700

34

540.701

654.000

54

654.001

57

3 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 2 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2021:24) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2022 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägst

Årsinkomst i kr högst

Skatteavdrag i %
av engångsbelopp

0

53.700

0

53.701

117.500

26

117.501

156.500

22

156.501

390.300

30

390.301

554.400

34

554.401

654.000

54

654.001

59

4 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 3 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2021:24) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2022 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägst

Årsinkomst i kr högst

Skatteavdrag i %
av engångsbelopp

0

20.430

0

20.431

209.800

10

209.801

306.700

24

306.701

390.300

30

390.301

540.700

34

540.701

604.400

54

604.401

59

5 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 4 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2021:24) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2022 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägst

Årsinkomst i kr högst

Skatteavdrag i %
av engångsbelopp

0

20.430

0

20.431

44.000

10

44.001

156.500

22

156.501

540.700

30

540.701

50

6 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 5 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2021:24) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2022 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägst

Årsinkomst i kr högst

Skatteavdrag i %
av engångsbelopp

0

20.430

0

20.431

47.800

35

47.801

131.300

29

131.301

281.500

36

281.501

380.600

38

380.601

540.700

34

540.701

54

7 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 6 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2021:24) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2022 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägsta

Årsinkomst i kr högsta

Skatteavdrag i %
av engångsbelopp

0

20.430

0

20.431

44.000

35

44.001

132.400

28

132.401

156.400

34

156.401

390.200

37

390.201

540.700

34

540.701

54

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:25

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas för beskattningsåret 2022.