(SKATTEBETALNING, SKATTETABELLER)

SKVFS 2021:28 Särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2022

Beträffande beskattningsår 2021, se SKVFS 2020:16.

Skatteverket fastställer med stöd av 3 kap. 6 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.1

1 §Av 11 kap. 19 § skatteförfarandelagen (2011:1244) framgår att skatteavdrag ska göras enligt särskild skattetabell för sjömän om ersättningen är sjöinkomst och mottagarens huvudinkomst. Om ersättningen inte är regelbunden ska skatteavdrag göras enligt 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen.

De särskilda skattetabellerna för engångsbelopp som avses i 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen fastställs för beskattningsåret 2022 på sätt som framgår av 2–5 §§.

2 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 1 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2021:27) om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2022 och ersättningen avser anställning på fartyg som huvudsakligen går i närfart ska skatteavdrag göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägsta

Årsinkomst i kr högsta

Skatteavdrag i %
av engångsbelopp

0

20.430

0

20.431

119.400

10

191.401

425.200

30

425.201

575.700

34

575.701

689.000

54

689.001

57

3 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 2 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2021:27) om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2022 och ersättningen avser anställning på fartyg som huvudsakligen går i närfart ska skatteavdrag göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägsta

Årsinkomst i kr högsta

Skatteavdrag i %
av engångsbelopp

0

20.430

0

20.431

341.700

10

341.701

415.600

29

415.601

554.400

34

554.401

653.200

54

653.201

60

4 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 1 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2021:27) om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2022 och ersättningen avser anställning på fartyg som huvudsakligen går i fjärrfart ska skatteavdrag göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägsta

Årsinkomst i kr högsta

Skatteavdrag i %
av engångsbelopp

0

20.430

0

20.431

194.200

10

194.201

426.300

30

426.301

576.700

34

576.701

690.000

54

690.001

57

5 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 2 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2021:27) om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2022 och ersättningen avser anställning på fartyg som huvudsakligen går i fjärrfart ska skatteavdrag göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägsta

Årsinkomst i kr högsta

Skatteavdrag i %
av engångsbelopp

0

20.430

0

20.431

366.800

10

366.801

416.600

29

416.601

554.400

34

554.401

652.400

54

652.401

60

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:28

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas för beskattningsåret 2022.