(INKOMSTBESKATTNING)

SKVFS 2021:31 Den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel

Skatteverket föreskriver med stöd av 1 § 1 förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) följande.

1 §Regler om värdering av djur i renskötsel finns i 17 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229). I dessa föreskrifter finns kompletterande bestämmelser om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel. I de angivna beloppen ingår inte mervärdesskatt.

2 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för renar ska bestämmas till lägst följande värden per styck

  • 995 kr för renkalv

  • 1 633 kr för vuxen honren

  • 2 169 kr för vuxen hanren.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:31

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2021.