(SKATTEBETALNING)

SKVFS 2022:7 Värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpa vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2023

Beträffande beskattningsåret 2022, se SKVFS 2021:13.

Skatteverket föreskriver med stöd av 22 kap. 4 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) och 1 § 1 socialavgiftsförordningen (2011:1263) att värdetabeller enligt 11 kap. 10 § skatteförfarandelagen (2011:1244) samt 2 kap. 10 a § första stycket 1 och andra stycket socialavgiftslagen (2000:980) ska ha följande innehåll.1

Område

Bostadsförmånsvärdet beräknat per kvadratmeter bostadsyta i

Kr/månad

Kr/år

Stor-Stockholm

124

1.485

Stor-Göteborg

111

1.330

Stor-Malmö

118

1.415

Tätorter som ligger i kommuner i övrigt med mer än 75.000 invånare

108

1.293

Tätorter som ligger i övriga kommuner

194

1.131

Bostad belägen utanför StorStockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö samt utanför annan tätort och dess närområden

85

1.018

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:7

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2023.