SKVs ställningstaganden

2017-01-20 Försäljning i exportbutiker, mervärdesskatt

Datum: 2017-01-20

Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 131 19948-17/111

1 Sammanfattning

Försäljning i en exportbutik i Sverige anses som omsättning utomlands om köparen är en flygpassagerare som reser till en eller flera platser utanför EUs skatteområde (tredjeland) och det är fråga om försäljning av de varor och kvantiteter som får säljas i en exportbutik.

Resenären ska enligt Skatteverket kunna uppvisa boardingkort för hela resan med slutdestination i tredjeland för att försäljningen ska anses som omsättning utomlands. Om mellanlandning sker inom EU måste boardingkort vara utfärdat på avreseflygplatsen för hela resan till flygplats i tredjeland. Avsikten med mellanlandningen får endast vara att byta flygplan.

2 Frågeställning

Ställningstagandet tar upp Skatteverkets syn på när en försäljning i en exportbutik anses omsatt utomlands enligt 5 kap. 3 a § första stycket 6 a mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

3 Gällande rätt m.m.

Försäljning i en exportbutik är en omsättning utomlands om det är fråga om sådan försäljning som avses i 4 § första stycket lagen om exportbutiker (5 kap. 3 a § första stycket 6 a ML).

En exportbutik får inrättas på en flygplats där flygtrafik bedrivs till en eller flera platser utanför EUs skatteområde. Skatteverket meddelar efter ansökan flygplatshållare tillstånd att inrätta exportbutik på flygplats. Ett sådant tillstånd ska beviljas för en viss tid (3 § lagen [1999:445] om exportbutiker).

I en exportbutik får obeskattade unionsvaror säljas till flygpassagerare som reser till en plats utanför EUs skatteområde (4 § första stycket lagen om exportbutiker).

Försäljning i en exportbutik får endast avse följande varor och kvantiteter till varje enskild resande:

 1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram röktobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror

 2. en liter spritdryck eller två liter starkvin, två liter vin, två liter starköl

 3. parfym, luktvatten och andra kosmetiska preparat samt choklad- och konfektyrvaror och andra tobaksvaror än sådana som anges ovan (4 § andra stycket lagen om exportbutiker).

Försäljning till den som reser till Norge får inte ske till större mängder än vad resande får införa tullfritt till det landet (4 § tredje stycket lagen om exportbutiker). Med färdhandling avses av flygbolaget utfärdad ombordstigningshandling (boardingkort) på vilken flygnummer, avreseflygplats och ankomstflygplats framgår (Riksskatteverkets föreskrifter om den som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen [1999:445] om exportbutiker, RSFS 2001:7).

4 Bedömning

En exportbutik är en butik som finns på en flygplats där det bedrivs flygtrafik till tredjeland. I en exportbutik får endast säljas varor som ingår i det varusortiment som anges i 4 § lagen om exportbutiker. Flygplatshållaren ska ha tillstånd från Skatteverket att inrätta en sådan butik. Flygplatshållaren kan själv bedriva eller avtala med någon annan att bedriva verksamheten i en exportbutik.

Försäljning i en exportbutik i Sverige anses som omsättning utomlands enligt de särskilda bestämmelserna i 5 kap. 3 a § första stycket 6 a ML om det är fråga om försäljning av de varor och kvantiteter som anges i 4 § andra stycket lagen om exportbutiker och köparen är en flygpassagerare som reser till tredjeland. Vid försäljning till den som reser till Norge gäller dessutom att det inte får vara fråga om större mängder än vad resenären får föra in tullfritt till Norge.

För att försäljning i exportbutik ska anses omsatt utomlands krävs enligt Skatteverket att resenären kan uppvisa färdhandlingar för hela resan, dvs. ett eller i förekommande fall flera boardingkort som avser resa med slutdestination i tredjeland. Om mellanlandning sker inom EU måste boardingkort vara utfärdat på avreseflygplatsen för hela resan till flygplats i tredjeland. Avsikten med mellanlandningen får endast vara att byta flygplan.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...