2019-11-21

Sidovederlag vid underprisöverlåtelse till anställda

Robert Påhlsson, professor i skatterätt vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, analyserar i en artikel i SkatteNytt skattereglerna för sidovederlag vid underprisöverlåtelse av aktier till anställda.

I en artikel i tidningen SkatteNytt analyserar Robert Påhlsson, professor i skatterätt vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, skattereglerna för sidovederlag vid underprisöverlåtelse av aktier till anställda.

Artikeln reder inledningsvis ut förhållandet mellan den speciella regeln om tjänstebeskattning i 23 kap. 11 § inkomstskattelagen och de allmänna reglerna om skatteplikt i 11 kap. 1 §. Därefter analyseras hur ett sidovederlag, i form av t.ex. arbetsinsats, identifieras och beräknas.

Läs artikeln i dess helhet här

Läs reglerna i inkomstskattelagen här