2019-12-16

Ny lag om tjänstepensionsföretag

Den 15 december trädde den nya lagen om tjänstepensionsföretag i kraft. Lagen genomför EU:s andra tjänstepensionsdirektiv avseende tjänstepensionsföretag. Dessa företag är en ny typ av institut som inte redan lyder under harmoniserade EU-regler och som förvaltar fonderade medel i syfte att tillhandahålla tjänstepensionsförmåner.

Rörelsereglerna i den nya lagen är delvis baserade direkt på andra tjänstepensionsdirektivet (IORP 2). Gällande kapitalkrav finns dock en i förhållande till direktivet förstärkt reglering genom ett riskbaserat kapitalkrav för tjänstepensionsföretag. Tjänstepensionsföretag ska också offentliggöra bl.a. sina principer för aktieägarengagemang.

De s.k. tjänstepensionskassorna (understödsföreningar) som tillämpar den upphävda lagen om understödsföreningar får genom den nya lagen möjlighet att fortsätta driva verksamhet som tjänstepensionsföretag. De nuvarande övergångsbestämmelserna för lagen om understödsföreningar kommer därför inte förlängas. Försäkringsföretag som endast meddelar försäkring avseende tjänstepension får också enligt lagen efter omvandling driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag.

Till lagen om tjänstepensionsföretag hör en förordning med bl.a. regler för tillståndsansökan.

Lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

Förordning (2019:809) om tjänstepensionsföretag.