2020-02-18

Proposition om betalningsalternativ vid e-handel

Regeringen föreslår i en proposition att det ska införas krav på betaltjänstleverantörer att presentera betalningsalternativ på ett visst sätt vid e-handel. Att handla i strid med kravet ska anses strida mot marknadsföringslagen.

Enligt förslaget ska betalningssätten vid online-försäljning till konsumenter presenteras så att ett alternativ som inte innebär en kredit anges först, om ett sådant alternativ finns. Finns det andra betalningssätt än kredit, får kreditalternativet inte heller vara förvalt. Enligt förslaget ska ett handlande i strid med de nya reglerna anses vara otillbörligt mot konsumenter i marknadsföringslagens mening. Syftet med regleringen är att minska konsumtionskrediterna.

Ändringarna i lagen om betaltjänster föreslås träda i kraft den 1 juli i år.

Läs propositionen här
Film

Sökning

Det snabbaste sättet att hitta rätt i FAR Online är ofta att söka.
 
Se filmen och få tips om hur man söker effektivt - med bl.a. förkortningar och filtrering.
Se filmen