2020-05-04

Samtliga ändringar i IFRS på plats

Nu har samtliga ändringar i IFRS som ska tillämpas från den 1 januari i år antagits av EU. Ändringarna i IFRS 3 Rörelseförvärv syftar till att förtydliga definitionen av verksamhet/rörelse så att den blir lättare att tillämpa i praktiken.

I sammanställningen Ändringar i IFRS får du enkelt en överblick över aktuella och kommande ändringar och nyheter i IFRS.

Hela IFRS-regelverket såsom det antagits av EU hittar du här.

Hela IFRS-regelverket såsom det antagits av EU hittar du här
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.