2020-06-22

Anpassningar av FARs allmänna villkor

FAR har uppdaterat sina allmänna villkor. Det är i synnerhet rådgivningsvillkoren som ändrats, men viss justering har gjorts även av revisionsvillkoren.

Den stora frågan i villkorsändringarna är reglerna om gränsöverskridande arrangemang, DAC 6. Till följd av dessa har FAR gjort ändringar i de allmänna villkoren för att säkerställa att revisorn inte genom avtalet i sig blir rapporteringspliktig.

I FAR Online hittar du såväl de nya villkoren som äldre versioner. Går man in på huvudsidan för respektive villkor (listade till höger) finns längst ner en ändringsförteckning där även de närmast föregående villkoren finns i pdf-format. För äldre versioner, titta i Medlemsvolymen i bokarkivet.

Du hittar alla FARs mallar för uppdragsbrev och allmänna villkor här
Funktioner

Bokmärken

Vill du snabbt och enkelt komma åt enskilda dokument på FAR Online? Använd bokmärkesfunktionen!

Det du använder ofta är vi säkra på att du hittar till ändå, men den där tidningsartikeln som var så bra, eller lagen du bara tittar i ibland. Bokmärk dem så blir det lättare nästa gång.