2020-09-04

Följdändringar till FARs nya allmänna villkor

Som vi skrev om i somras har FARs allmänna villkor uppdaterats. Nu har även vissa andra uppdateringar skett till följd av detta.

Den 22 juni rapporterade vi att FARs allmänna villkor anpassats, vilket du kan läsa mer om här.

Till följd av detta har nu även vissa justeringar gjorts även i mallarna för uppdragsbrev. Ändringarna där begränsas dock till att det nu hänvisas till den nya versionen av villkoren och inte den gamla. Utöver detta är även de engelska översättningarna av de allmänna villkoren uppdaterade.

Du hittar alla FARs mallar för uppdragsbrev och allmänna villkor här
Film

Skriva ut/Skapa pdf

Du kan själv skapa pdf:er av alla dokument i FAR Online som du sedan kan spara ner till din dator eller skriva ut. 

Se filmen för att ta reda på hur du gör.

Se filmen