2020-10-19

Uppskjutet införande av IFRS 17 och andra IFRS-uppdateringar

IASB har antagit ett ändringspaket till IFRS 17 som bland annat flyttar fram införandet av standarden till 2023. Ett antal andra standarder kommer dock att uppdateras till årsskiftet.

Införandet av IFRS 17 Insurance Contracts har alltså flyttats fram två år efter ändringar som beslutades i somras. Standarden ska därmed tillämpas från och med 2023.

Ändringar i IFRS 16 som får tillämpas redan nu skriver vi om i en separat artikel här.

Två andra ändringspaket träder i kraft 1 januari 2021; dels den ”gamla” standarden för försäkringsavtal, IFRS 4, dels ett ändringspaket som ändrar IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 16 samt IAS 39 – Interest Rate Benchmark Reform, phase 2. Båda dessa paket väntas antas av EU under Q4 i år.

Därtill finns två ändringspaket på gång som ska tillämpas från och med 2022 respektive 2023.

Du hittar ändringarna och en beskrivning av statusen på dem i dokumentet nedan.

Ändringar i IFRS
Funktioner

Sök med filtrering

Utöver sökord är det bra att även använda filtreringen för att hitta rätt. Säkerligen vet du om det är en regel eller en tidningarartikel du är ute efter, liksom om det gäller redovisning eller skatt. Kanske vet du även vem som står bakom materialet du söker.

Tycker du att du ofta får väldigt många träffar när du söker? Använd filteringen och begränsa sökresutatet. Med ett par klick kan du ofta få ner träffarna från flera hundra till ett tiotal.