2020-10-19

IFRS 16: leasetagare slipper bedöma om covid-19-relaterade hyresrabatter är avtalsändringar

Den ändring i IFRS 16 som, med anledning av pandemin, föreslogs av IASB tidigare i år har nu antagits av EU.

Genom ändringen möjliggörs frivilliga och tillfälliga covid-19-relaterade operativa lättnader för leasetagare som har beviljats uppskov med betalning av leasingavgifter, utan att den finansiella information som rapporteras av företagen blir mindre relevant och användbar.

Ändringen gäller för räkenskapsår som börjar på eller efter den 1 juni 2020. Tidigare tillämpning är tillåten.

I sammanställningen Ändringar i IFRS får du enkelt en överblick över aktuella och kommande ändringar i IFRS.

IFRS 16 Leasingavtal
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.