2021-04-19

Tekniska uppdateringar i FAR Online

För en dryg vecka sedan gjordes lite tekniska uppdateringar med bland annat hur noter visas ut. Nu har vi även börjat publicera en versionshistorik så man kan se vad som sker i utvecklingsväg.

FAR Online uppdateras en eller ett par gånger i månaden med större och mindre tekniska förändringar. För att visa vad som sker, men också för att bjuda in till förslag på vad man som användare saknar, så har vi nu börjat publicera en sammanställning av ändringarna i en versionshistorik i samband med dessa uppdateringar.

Alla uppdateringar är inte tänkta att märkas, som att vi nu har gjort det lite lättare att använda markeringsfunktionen i början på en rad utan att av misstag markera innehållsförteckningen istället, medan andra, som när vi tog in FAR:s Engelska ordbok är sådant som vi vill att så många som möjligt ska märka.

Versionshistoriken hittar man i högermenyn i form av en liten diskret klickbar rad där det står FAR Online v. X.XX. Vid större förändringar kommer vi att lyfta upp uppdateringarna som nyheter likt den här, men även när det inte är något stort som sker så kommer det att skrivas i listan.

Du hittar versionshistoriken här.