Versionshistorik

Version 4.21

 • Bevakning av enskilda eller kategorier av dokument i beta-version
 • Förbättrad design av vyn för låsta dokument
 • Position på SFS-referenser i Allmänna råd korrigerad

Version 4.20

 • Förbättrad sök

Version 4.19

 • Onboarding, hjälp för testanvändare att komma igång med tjänsten

Version 4.18

 • FAR Online integrerad med Microsoft Dynamics, FAR:s nya CRM verktyg

Version 4.17

 • Ny sidtyp för startsida för ämnessidor
 • Arkivering av dokument
 • Korrigering för utskrift av listor
 • Korrigering, text saknades på knapp i iOs-mobil

Version 4.16

 • Sortering av dokument förbättrad

Version 4.15

 • Versionshistorik publiceras nu på sidan

Version 4.14

 • Senast uppdaterat-listan på startsidan uppdateras bara vid regeländringar, inte redaktionella rättelser
 • Nottext visas ut under paragrafen/stycket noten hör till om man klickar på notsiffran
 • Möjlighet att visa ut alla noter i texten genom val i vänstermenyn
 • Justering av färger
 • Förbättrat brytläge för surfplattor
 • Justering av bredd för vänsterspalt, brödtext och högerspalt
 • Förenklat att markera text i början på en rad i dokument (bredare klick-marginal)