Versionshistorik

Version 4.15

  • Versionshistorik publiceras nu på sidan

Version 4.14

  • Senast uppdaterat-listan på startsidan uppdateras bara vid regeländringar, inte redaktionella rättelser
  • Nottext visas ut under paragrafen/stycket noten hör till om man klickar på notsiffran
  • Möjlighet att visa ut alla noter i texten genom val i vänstermenyn
  • Justering av färger
  • Förbättrat brytläge för surfplattor
  • Justering av bredd för vänsterspalt, brödtext och högerspalt
  • Förenklat att markera text i början på en rad i dokument (bredare klick-marginal)