2021-12-06

Förlängning av reglerna om anstånd med skattebetalning

Förslaget aviserades i regeringens budgetproposition för 2022 och innebär att anståndstiden förlängs med ytterligare som längst 15 månader efter att den tidigare maximala anståndstiden löpt ut.

Möjligheten att bevilja anstånd enligt lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall återinfördes den 30 mars 2020. Från och med detta datum har det alltså varit möjligt för Skatteverket att bevilja företag s.k. tillfälliga anstånd. Syftet med dessa anstånd är att dämpa tillfälliga likviditetsproblem som kan uppstå med anledning av pandemin och åtgärderna för att begränsa smittspridningen. Eftersom stora delar av det svenska näringslivet fortfarande är drabbat av ekonomiska förluster görs bedömningen att en förlängning av anståndstiden är motiverad.

En förlängning av anståndstiden förutsätter dock bl.a. att Skatteverket samtidigt beviljar en avbetalningsplan, enligt vilken anståndsbeloppet ska vara avbetalt senast den förfallodag som infaller närmast efter det att denna ytterligare förlängda anståndstid upphör.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 7 mars 2022.

Här kan du ta del av lagförslaget i dess helhet.
Funktioner

Bokmärken

Vill du snabbt och enkelt komma åt enskilda dokument på FAR Online? Använd bokmärkesfunktionen!

Det du använder ofta är vi säkra på att du hittar till ändå, men den där tidningsartikeln som var så bra, eller lagen du bara tittar i ibland. Bokmärk dem så blir det lättare nästa gång.