2021-02-15

Nya och förlängda stödåtgärder med anledning av coronaviruset

Ytterligare stödåtgärder har klubbats igenom riksdagen: sänkt arbetsgivaravgift för unga och en ny lag om korttidsarbete

De nya stödreglerna för unga innebär att på ersättning som betalas ut till personer som vid ingången av 2021 har fyllt 18, men inte 23, ska en särskild beräkning av arbetsgivaravgifterna göras. På ersättningen ska hela ålderspensionsavgiften betalas, men bara nio tjugondelar av de övriga arbetsgivar- och löneavgifterna. Den särskilda beräkningen gäller enbart på ersättningar upp till 25.000 kr per kalendermånad.

Korttidsarbetsreglerna är en förlängning till halvårsskiftet 2021 av de regler som redan finns, med vissa mindre förändringar, som ytterligare en högre permitteringsnivå om 80 %.

Läs propositionen här