2021-03-01

Omställningsstödet förlängt: omfattar nu även perioden augusti 2020–februari 2021

Den förlängning av omställningsstödet, som tidigare aviserats av regeringen, beslutades den 25 februari. Skatteverket har öppnat för ansökningar gällande denna period.

Stödet liknar till stor del tidigare omställningsstöd, men det beräknas något annorlunda. De företag som har rätt till stöd kommer att få ersättning för mellan 70-90 procent av sina fasta kostnader. Även maxbeloppet för stödperioderna förändras. Maxbeloppet är 97 miljoner kronor och söker företaget stöd för fler än en av stödperioderna augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021 gäller maxbeloppet det sammanlagda stödet för dessa stödperioder.

Mot bakgrund av det fortsatt allvarliga läget på arbetsmarknaden till följd av pandemin har regeringen meddelat att stödet kan komma förlängas med månaderna april och maj 2021, men inget beslut är fattat ännu. 

Funktioner

Sök med filtrering

Utöver sökord är det bra att även använda filtreringen för att hitta rätt. Säkerligen vet du om det är en regel eller en tidningarartikel du är ute efter, liksom om det gäller redovisning eller skatt. Kanske vet du även vem som står bakom materialet du söker.

Tycker du att du ofta får väldigt många träffar när du söker? Använd filteringen och begränsa sökresutatet. Med ett par klick kan du ofta få ner träffarna från flera hundra till ett tiotal.