2021-01-25

Tillfälligt anstånd med skattebetalningar utökas

I en extra budgetproposition med anledning av pandemin föreslår regeringen att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det tillfälliga regelverk som trädde i kraft i mars 2020.

Enligt förslaget ska anstånd även kunna beviljas för fler redovisningsperioder. Ändringarna föreslås träda i kraft den 5 februari 2021.

I 2021 års första utgåva av SkatteNytt skriver Mats Höglund, docent i finansrätt vid Karlstads universitet, om det tillfälliga regelverket. I artikeln presenteras och diskuteras bestämmelserna utifrån lagtolkningssynpunkt och vilka förmodade effekter de kan tänkas ge upphov till. Även andra möjligheter till anstånd och jämkning samt frågan om företrädaransvar diskuteras.

Läs artikeln i sin helhet i SkatteNytt nr 1-2
Funktioner

Sök med filtrering

Utöver sökord är det bra att även använda filtreringen för att hitta rätt. Säkerligen vet du om det är en regel eller en tidningarartikel du är ute efter, liksom om det gäller redovisning eller skatt. Kanske vet du även vem som står bakom materialet du söker.

Tycker du att du ofta får väldigt många träffar när du söker? Använd filteringen och begränsa sökresutatet. Med ett par klick kan du ofta få ner träffarna från flera hundra till ett tiotal.