2021-07-12

Ändringar i IFRS-regelverken

EU har antagit IASB:s Annual Improvements 2018–2020 samt ändringar i IFRS 3, IAS 16 och IAS 37. Däremot väntar vi fortfarande på antagande av vissa corona-relaterade regler i IFRS 16.

Annual Improvements-ändringarna, som utöver det årliga förbättringsprogrammet också omfattar vissa mindre ändringar av redaktionell karaktär ska tillämpas senast från och med räkenskapsåret 2022.

De annonserade ändringarna avseende ett andra covid 19-projekt med ändringar i IFRS 16 som avser andra halvåret 2021 har dock som sagt ännu inte antagits av EU.

Vi följer ändringsarbetet inom IFRS löpande och har en sammanställning med ändringar i IFRS. Där kan du hitta uppdateringsstatusen på de olika aktiva ändringsprojekt som finns. Under respektive beslutat ändringsprojekt i sammanställningen hittar du länkar till respektive ändrad standard inklusive en förinställd sökning som visar vilka punkter som är ändrade.

Du hittar sammanställningen över IFRS-ändringar här.
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.