2022-05-17

Sommarrabatt på arbetsgivaravgifter för unga även i år

Riksdagen beslutade tidigare i år om en upprepning av förra sommarens nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19 –23-åringar.

För att motverka pandemins negativa konsekvenser och samtidigt förbättra möjligheterna för företag att behålla och nyanställa personal infördes en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för åldersgruppen under perioden 1 januari 2021–31 mars 2023. Arbetsgivaravgifterna är under denna period 19,73 procent för ersättning upp till 25.000 kronor och 31,42 procent för ersättning överstigande detta belopp.

Från och med den 1 juni gäller alltså även en tillfällig extra nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19 –23-åringar. På ersättning upp till 25.000 kronor som betalas ut under månaderna juni, juli och augusti 2022 är arbetsgivaravgifterna 10,21 procent, vilket innebär att endast ålderspensionsavgiften ska betalas.

Här kan du ta del av de tillfälliga reglerna om nedsatta arbetsgivaravgifter för 19 –23-åringar.