2023-01-10

Nya skatteregler från årsskiftet 2022/23

Nytt år innebär som vanligt en rad nyheter på skattefronten, för såväl företag som privatpersoner. Nedan följer ett urval av dessa.

  • Det förhöjda jobbskatteavdraget förstärks: skatten sänks för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och som fortsätter att arbeta. Innebär enligt regeringen en genomsnittlig skattesänkning på 1.900 kr/år.
  • Reseavdraget bibehålls men med ökat schablonavdrag. De nya beloppen är: för resor med egen bil 2:50 kr/km, för resor med förmånsbil 1:20 kr/km. För helt eldrivna förmånsbilar kommer avdraget även fortsättningsvis vara 95 öre/km.
  • Sänkt skatt på bensin och diesel. Energiskatten sänks tillfälligt under tre år med 80 öre per liter utifrån de skattesatser som skulle ha gällt den 1 januari 2023 med gällande indexeringsregler.
  • Billigare att installera solceller. Skattereduktionen för installation höjs från 15 procent till 20 procent av arbets- och materialkostnaderna.
  • Ny lag om tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023. Träffar företag vars nettoomsättning under beskattningsåret 2023 till minst 75 procent är hänförlig till verksamhet inom sektorn för fossila bränslen.
  • Slopad skatt på avfall som förbränns.

På gång under 2023:

  • Ändringar till följd av nytt punktskattedirektiv. Nya lagar om alkohol-/tobaksskatt, omfattande ändringar i energiskattelagen samt ny lag om Europeiska unionens punktskatteområde. Flyttningar av varor som beskattats i ett EU-land och därefter flyttas till ett annat ska hanteras i det s.k. EMCS-systemet samt bl.a. vissa ändringar av hanteringen av flyttningar genom distansförsäljning. Ändringarna träder i huvudsak i kraft den 13 februari.
  • Momsen på vissa reparationer (cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne) höjs den 1 april från 6 till 12 procent.
  • Slopad skatterabatt för stora datorhallar från sommaren 2023.
Här kan du läsa lagförslagen bakom några av 2023 års skattenyheter.
Kurser inom

Skatt

Behöver du uppdatera kunskaperna inom skatt? FAR har lång erfarenhet av att arrangera skatteutbildningar. Det breda kursutbudet gör det enkelt att hitta rätt utbildning oavsett kunskapsnivå.

Se alla kurser här
Hej och välkommen! Här söker du på allt inom ekonomiska regler