2023-11-07

Nya konsoliderade versioner av IFRS-standarderna

EU har antagit en ny IFRS-förordning som ersätter den tidigare antagandeförordningen från 2008. Den nya förordningen innehåller mindre språkliga justeringar samt konsoliderar tidigare ändringar.

De internationella redovisningsstandarderna med tillhörande tolkningar har sedan 2008 varit gällande i EU genom förordning (EG) nr 1126/2008. Förordningen har sedan dess ändrats många gånger och i syfte att förenkla unionens lagstiftning om de internationella redovisningsstandarderna ersätts nu den förordningen av en ny konsoliderad förordning, (EU) 2023/1803. Av den anledningen har de ändringsreferenser vi haft i standarder och tolkningar från dessa ändringar tagits bort.

Den nya förordningen om IFRS-standarder syftar till att förtydliga redovisningsreglerna och innehåller inga materiella ändringar av redovisningsstandarderna eller tillhörande tolkningar. Däremot har det skett mindre språkliga ändringar och justeringar i standarderna. Som exempel kan nämnas att den svenska termen årsredovisning ersätts av finansiell rapport för helår, och att bokslut ersätts av finansiella rapporter. Anledningen att de klassiska svenska redovisningsbegreppen ersätts är för att översättningarna bättre ska motsvara de engelska termerna.

Just nu pågår vårt arbete med att uppdatera standarderna med tillhörande tolkningar. Uppdateringen avses senast att vara färdigställd och publicerad på FAR Online den 1 december.

Här kan du läsa förordning (EU) 2023/1803.

Läs även

Kurser inom

IFRS

FAR har kurser inom IFRS för såväl revisorer som för redovisningskonsulter och ekonomi- eller redovisningsansvariga, från grundläggande till kvalificerad nivå.

Se alla kurser här