IFRS – redovisning för börsbolag

Här hittar du alla regler som är relevanta för redovisning i IFRS-företag (K4 enligt BFNs terminologi). Andra regler för börsnoterade bolag hittar du under Finans.

IFRS

IFRS 1 med tillhörande IFRIC

IFRS 2 med tillhörande IFRIC

IFRS 3 med tillhörande IFRIC/SIC

IFRS 4

IFRS 5 med tillhörande IFRIC

IFRS 6

IFRS 7 med tillhörande IFRIC

IFRS 8

IFRS 9 med tillhörande IFRIC

IFRS 10 med tillhörande IFRIC

IFRS 11 med tillhörande IFRIC

IFRS 12

IFRS 13 med tillhörande IFRIC

IFRS 14 [ej antagen av EU]

EU har beslutat att inte anta denna interimstandard utan väntar på den slutliga standarden.

IFRS 15 med tillhörande IFRIC/SIC

IFRS 16 med tillhörande IFRIC/SIC

IFRS 17

IFRS 18 [ej antagen av EU]

IFRS 18 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2027 eller senare. EU har ännu inte antagit denna IFRS men beräknas göra det innan den träder i kraft.

IAS

IAS 1 med tillhörande IFRIC/SIC

IAS 2 med tillhörande IFRIC/SIC

IAS 7

IAS 8 med tillhörande IFRIC/SIC

IAS 10 med tillhörande IFRIC/SIC

IAS 12 med tillhörande IFRIC/SIC

IAS 16 med tillhörande IFRIC/SIC

IAS 19 med tillhörande IFRIC

IAS 20 med tillhörande IFRIC/SIC

IAS 21 med tillhörande IFRIC/SIC

IAS 23 med tillhörande IFRIC

IAS 24 med tillhörande IFRIC

IAS 26

IAS 27 med tillhörande IFRIC

IAS 28 med tillhörande IFRIC

IAS 29 med tillhörande IFRIC

IAS 32 med tillhörande IFRIC

IAS 33

IAS 34 med tillhörande IFRIC

IAS 36 med tillhörande IFRIC/SIC

IAS 37 med tillhörande IFRIC/SIC

IAS 38 med tillhörande IFRIC/SIC

IAS 39 med tillhörande IFRIC/SIC

IAS 40

IAS 41

IFRIC

SIC

Antagande och tillämpning

Föreställningsram – äldre

IASBs föreställningsram översattes 2001 av dåvarande Redovisningsrådet. Det är inte den senaste versionen av föreställningsramen, men då denna inte ingår i IFRS såsom de antigts av EU är inte någon översättning av senare versioner att vänta i dagsläget.

Denna version av föreställningramen ska därmed inte heller ses som en aktuell del av IFRS-regelverket.

Bokföringsnämnden

Här hittar du de av BFNs regelverk som ska tillämpas av IFRS-företag.
BFNs K-regelverk hittar du här och regler om löpande bokföring här.

FAR

För alla FARs rekommendationer och uttalanden om redovisning, se här.

BAS