Balans nr 6 1976

Förvärvsvärdemetod men hur?

I BALANS nr 5/76 fanns intaget en artikel av Arne Olsson om hur man skall gå till väga för att på ett rättvisande sätt upprätta koncernbalansräkning enligt förvärvsmetoden. Artikeln besvarades i samma nummer av Hans Edenhammar. Detta svar har föranlett nedanstående kommentarer.

Förvärvsvärdemetod men hur?

För den externe analytikern, särskilt för den som i likhet med mig inte har någon teoretisk skolning i företagsekonomi, är problemen kring konsolidering av koncerner besvärliga. Hans Edenhammar har troligen åstadkommit en tekniskt helt tillfredsställande lösning på Arne Olssons problem, men för den som utifrån skall analysera Morsan-koncernens balansräkning uppstår en oklarhet.

I utgångsläget har både moder- och dotterbolag utnyttjat lagernedskrivningsmöjligheterna helt ut. Men av Hans Edenhammars koncernbalansräkning verkar det som om koncernen plötsligt hade fått ett nedskrivningsutrymme på 240. Eftersom någon upplösning av lagerreserv med åtföljande beskattning inte ägt rum i samband med att Morsan övertog Storan måste väl det utrymmet skattemässigt bara vara skenbart?

Om jag har rätt i denna förmodan innebär det att analytikern riskerar att felbedöma Morsans möjligheter att självfinansiera sina investeringar – skatteavbränningarna blir i själva verket större än vad man med utgångspunkt från balansräkningen har anledning att räkna med.

Carl Swartz Svenska Dagbladet

Svar till Carl Swartz:

Svaret på Carl Swartz’ fråga är ja. Det finns inga outnyttjade lagernedskrivningsmöjligheter i koncernen, trots att koncernens lagerreserv är lägre än 60 % av lagervärdet. Skillnaden mellan detta värde (60 % av 1.200 = 720) och redovisad lagerreserv 480 är 240, vilket är lika med Storans eliminerade lagerreserv.

Analytikern kan alltså med tillämpning av denna koncernredovisningsmetod inte beräkna outnyttjade nedskrivningsmöjligheter på detta sätt. Det kan kanske vara en nackdel med metoden. Men det finns också andra skäl till att outnyttjade nedskrivningsmöjligheter inte kan schablonberäknas på detta sätt, t ex lager i utlandet, lager i form av byggnadsarbeten och andra pågående arbeten där andra regler för lagernedskrivning gäller. Vidare är det ju inget som hindrar företaget att i en not till t ex lagerreserven tala om hur mycket denna kan ytterligare ökas.

Hans Edenhammar

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...