Balans nr 8 1977

Svar till Ronald Hathorns ”Goodwill – inte bara ett redovisningsbegrepp”

FARs förslag till koncernredovisningsrekommendation kritiseras avseende avskrivning på goodwill av Ronald Hathorn i detta nummer av BALANS. Auktor revisor Hans Edenhammar, ledamot i FARs Redovisningskommitté, bemöter här den framförda kritiken.

Ronald Hathorn har skrivit ett temperamentsfullt inlägg, där han kritiserar FARs förslag till koncernredovisningsrekommendation framför allt ur två synvinklar:

1 Att kräva att goodwill skall skrivas av på 10 år är orealistiskt hårt

Ronald Hathorn hänvisar till Bruno Niklassons artikel i Affärsvärlden nr 3/77. I Affärsvärlden nr 48/76, 6/77 och 11/77 lämnade Max Endre argument för att 10 år ofta är en alltför lång avskrivningstid. Bl a skriver Max Endre (i nr 11/77) att man på inflytelserikt håll i USA är olycklig över den nuvarande långa avskrivningstiden (40 år). Jag kan tillägga att man i dagarna inom EG föreslagit en maximal avskrivningstid på 5 år för koncernmässig goodwill.

10 år är också en avskrivningstid som gäller för direkt förvärvad goodwill enligt aktiebolagslagen. De allra flesta av våra större bolag tillämpar också en avskrivningstid på maximalt 10 år för koncernmässig goodwill.

2 Vidare är det ”oanständigt” att retroaktivt kräva avskrivning på goodwill anskaffad under andra avskrivningsregler

Ronald Hathorn ger intryck av att vi har ett stort antal koncerner med stora goodwillvärden som man inte gjort några avskrivningar på. Jag har gått igenom 72 av våra största bolags årsredovisningar. Av dessa bolag är det 50 som klart tillämpar förvärvsmetoden 1976. Goodwillvärdena är relativt små belopp, totalt ca 360 mkr för dessa 50 koncerner. Såvitt jag kunnat se har alla gjort ”retroaktiv” avskrivning på goodwillen.

10 koncerner tillämpar parivärdemetoden, varav 5 st har mer eller mindre stor del av överparivärdet på aktivsidan. Det går inte att ur dessa koncerners årsredovisningar läsa ut hur deras disponibla medel skulle påverkas av en övergång till förvärvsmetoden med 10 % avskrivning på goodwill. Troligen är det bara för ett fåtal av dessa koncerner som en övergång till förvärvsmetoden kan ha någon väsentlig betydelse.

Övriga 12 företag talar inte om vilken metod man använder. Endast ett av dessa har en goodwillpost.

Huvuddelen av de större koncernerna här i landet har således antingen redan klarat övergången med ”retroaktiviteten” eller kan göra övergången utan någon betydelsefull avtappning av disponibla medel.

Att problemen varit små sammanhänger med att de flesta koncernerna före övergången tillämpade parivärdemetoden, som ju i sin traditionella utformning innebär att goodwillen överhuvudtaget ej aktiveras utan omedelbart vid förvärvet belastar koncernens egna kapital. Att sedan övergå till förvärvsmetoden innebär en uppbokning av en tillgång som tidigare ej fanns med i balansräkningen och en därmed sammanhängande ökning av disponibla medel.

3 Tappar FAR förtroendet från näringslivet?

FAR har sedan 1971 publicerat ett utkast till koncernredovisningsrekommendation med samma grundidéer som det nuvarande förslaget. Detta utkast har starkt påverkat praxis. Förvärvsmetoden med goodwillavskrivning på 10 år är i dag, som ovan visats, den dominerande metoden bland de större svenska koncernerna. Jag tycker att denna utveckling tyder på ett starkt förtroende för FARs linje i koncernredovisningsfrågan. Att detta förslag möter opposition från några håll är naturligt. Frågan är om denna opposition skall få hindra att FAR upphöjer förslaget till en definitiv rekommendation. Enligt min mening är tiden nu i hög grad mogen att ta detta steg. Att inte göra detta skulle snarare leda till att näringslivets förtroende för FAR minskade.

Auktor revisor Hans Edenhammar, ledamot i FARs Redovisningskommitté.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...