Balans nr 4 1979

Svenska årsredovisningar framtidsorienterade

Financial Times har gjort en jämförelse av årsredovisningsstandarden i 100 av de största företagen i 11 europeiska länder. Undersökningen har publicerats i bokform med titeln ”1979 Financial Times Survey of 100 Major European Companies’ Reports and Accounts”.

Endast 6 svenska företag ingår i studien. Dessa är ASEA, Atlas Copco, Electrolux, L M Ericsson, Sandvik och SCA.

SCAs årsredovisning kom på andra plats i tio-i-topp-listan (se nedan). Inget svenskt företag finns med bland de 25 sämsta. Enligt undersökningen ligger svenska företag främst vad gäller information av framtidsinriktad karaktär – vinstprognoser och andra uttalanden om den kommande utvecklingen.

Frankrike ligger främst vad gäller redovisning av personal- och anställningsförhållanden. Men så har ju också fransmännen en lag om social redovisning.

Engelsk årsredovisningspraxis har klassats som den högsta i Europa i denna engelska undersökning. (!) Detta trots att de engelska företagen uppges göra få ansträngningar att ge något utöver vad som krävs av aktiebolagslagstiftningen och fastställda redovisningsstandards. Om det är så, så borde FAR ha en del att hämta på redovisningsrekommendationssidan i England...

Studien behandlar årsredovisningarna i ett antal olika avseenden. Slutsatserna och rekommendationerna omfattar följande områden:

ACCOUNTING

 • consolidated financial statements

 • disclosure of accounting policies

 • accounting for foreign transactions and translation of foreign financial statements

 • depreciation accounting

 • accounting for inventories

 • accounting for taxes on income

 • accounting for research and development costs

 • accounting for other intangible assets

 • accounting for exploration expenditure (oil companies)

 • statements of changes in financial position

 • accounting responses to changing prices

 • accounting for pensions

 • accounting for construction contracts

 • current assets and liabilities

 • information disclosed in financial statements

AUDITING

 • auditing consolidated accounts

 • qualifications in audit reports

 • standards reported under

 • scope of the audit opinion

 • involvement of other auditors

 • analysis of auditors, including Big Eight penetration

 • audit committees

 • auditors’ remuneration

OTHER FINANCIAL INFORMATION

 • disaggregation

 • value added statements

 • share price data

NON FINANCIAL INFORMATION

 • employments reports

 • statements about future prospects

 • statements about corporate objectives

 • other disclosures, including the environment and energy statements

THE TIMELINESS OF ANNUAL REPORTS

Ju längre årsredovisning desto sämre, sammanfattar man. Engelska årsredovisningar är kortast och bäst, italienska Fiats i särklass längst och sämst. Spanska och italienska årsredovisningar har för övrigt fått bottenplaceringar. Alla spanska företag som var med i studien har kommit med på listan över de 25 sämsta. Detta är ju inte det enda exemplet på att anglosaxisk och latinsk syn på redovisning skiljer sig avsevärt!

Studien tar också upp IASCs (International Accounting Standards Committee) roll och ger rekommendationen att IASC skall kräva av sina medlemmar (alltså även av FAR) att de årligen skall rapportera i vilken omfattning större företag lever upp till IASCs redovisningsstandards. Dessa rapporter borde sedan ges stor publicitet av IASC.

Margareta Damberg

Tio - i - topp - listan

1.

Philips

Holland

2.

Svenska Cellulosa

Sverige

3.

Akzo

Holland

4.

Unilever

England-Holland

5.

Royal Dutch/Shell

England-Holland

6.

ICI

England

7.

Moet-Hennessy

Frankrike

8.

British Petroleum

England

9.

BAT Industries

England

10.

Saint-Gobain-Pont-A-Mousson

Frankrike

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...