Balans nr 2 1987

Finforum: Svenska årsredovisningar är formlösa

Ralf Solberg är konsult i grafisk formgivning. På FINFORUM redovisade han sina intryck efter att ha gått igenom de flesta av börsföretagens årsredovisningar. Balans har ställt några frågor om grafisk form i årsredovisningar till Ralf Solberg.

Ralf Solberg, du har bläddrat igenom alla de årsredovisningar som var aktuella för belöning i tävlingen Bästa årsredovisningen 1986. Vad tycker du innerst inne?

– Svenska årsredovisningar är ju bevisligen bra eftersom de rönt internationell uppmärksamhet i olika tävlingar. Med de positiva omdömena är främst expertutlåtanden, grundade i första hand på den redovisningstekniska standarden.

– Naturligtvis har årsredovisningens form betydelse, men den kommer i andra hand för experterna, som ju är vana att tränga in i ett siffermaterial.

– Jag anser att standarden på den grafiska formgivningen i årsredovisningar måste höjas väsentligt, för att göra dem tillgängligare för icke-experter.

– Titta på affärstidningarna! Om inte de presenterar sina artiklar på rätt sätt blir de inte lästa.

– Jag skulle vilja rikta en uppmaning till alla uppdragsgivare att hjälpa oss formgivare att höja standarden.

Men vad kan uppdragsgivarna göra för att årsredovisningarna skall bli bättre från din synpunkt?

– Uppdragsgivarna styr formgivningen bland annat genom sina krav på mycket information på litet utrymme.

Budskapet och formen

– Det första en formgivare får lära sig är att formen skall underordna sig budskapet. Men jag tycker det är viktigt att påpeka att även budskapet bör ta hänsyn till formen.

Hur ser då bra grafisk form ut när det gäller årsredovisningar?

– Enkelhet, harmoni i färg och form, och ordning och reda! Den grafiska formen skall stimulera till läsning och ledsaga läsaren genom innehållet. När man slår upp en årsredovisning ser man först av allt formen och helheten – text, bilder, diagram. Det är då som formgivaren skall appellera till läsarens sinne för harmoni i färg och form. Det är då som läsaren kan stimuleras till eller avskräckas från att fortsätta studierna.

Grafisk form

Kan du ge några exempel på bra grafisk form?

– Ja, illustration 1 visar första uppslaget i en amerikansk årsredovisning. New York Times från 1973. Jag tycker det är föredömligt enkelt. Det inbjuder till läsning. Jag är särskilt förtjust i att hela årsredovisningen är satt med en grad, som bara varieras med mager rak, halvfet och kursiv, och att trycket är i sobert svart plus dekor. Den är en av mina favoriter.

– I illustration 2 har vi en diagramlösning som innebär enkelhet i färg och form. Fem staplar i en enda färg, inte en siffra, inga årtal, för diagrammets uppgift är att visa utvecklingen. Till höger finns en tabell som visar de exakta värdena för den som är intresserad.

Går hem

Kan den som utformar en årsredovisning finna lämpliga idéer på något annat område?

– Varför inte snegla litet på hur de stora affärstidningarna gör? Jag vet att de lägger ner stora resurser på att åstadkomma en grafisk form som går hem hos läsarna – där kan man ju avläsa effekten av ansträngningarna på upplagestorleken!

Illustration 3 visar Time från november 1986. Där har vi de element som jag tycker man skall utgå från när man formger en årsredovisning: Man har en rubrik som talar om vad det handlar om och väcker intresset. Man skriver en sammanfattande ingress för den som har brått och nöjer sig med den informationen. Man gör en avhandling, man har ett diagram, man har en intressant bild med en bildtext.

– Svårare än så här är det inte – och man får stjäla tre takter här och var när det gäller goda idéer.

Krusiduller och fiffigheter

Men särskilt originella är ju inte de här exemplen. Kan man inte kräva originalitet också?

– Man kan lägga på litet krusiduller här och var. Men kräv inte av formgivarna att de skall göra fiffigheter. Det är möjligen till glädje för dem själva, och för den som kan gå upp till VD och säga ”se hur fiffigt vi har gjort det!” För läsaren är det ingen glädje.

– Fast det är klart – det finns fiffighet med finess. Se på inflationstigern i illustration 4. Titta på löneutvecklingen som sniglar sig fram.

– Fiffigheter skall vi ha i våra årsredovisningar – men de skall fungera, och vara välgjorda.