Innehåll

Auktoriserade revisorn Carl Henrik Witt har gått bort. Han lämnar ett stort tomrum efter sig bland sina många vänner, kollegor och affärsbekanta och inte minst hos Öhrlings Revisionsbyrå som i så hög grad bär hans prägel.

Carl Henrik Witt föddes i Helsingborg i en känd redarfamilj. I unga år kom han att arbeta i sjöfartsbranschen utomlands, vilket bl. a. gav honom utmärkta kunskaper i engelska – en värdefull tillgång i hans senare internationella engagemang. Carl Henrik utexaminerades från Handelshögskolan i Stockholm 1945. Redan under studietiden började han hos P O Öhrling som under 30-talet startat egen revisionsbyrå. Han auktoriserades som revisor 1949. Carl Henrik kom att leda Öhrlings Revisionsbyrå som arbetande styrelseordförande från 1970 fram till 1981, då han vid uppnådda 65 år gick i pension. Under hans ledarskap utvecklades revisionsbyrån från en relativt liten byrå med några tiotal medarbetare till en av landets större byråer.

Carl Henrik Witt var revisor under hela sin yrkesverksamma tid och han förblev Öhrlings trogen under nära 40 år. Han insåg tidigt att utvecklingen av yrket krävde att revisorerna samverkade i revisionsbyråer som måste drivas som effektiva affärsföretag.

Härigenom skapades förutsättningar för att skapa en allsidig kvalitetsmässigt högtstående service och utveckling av medarbetare genom systematisk utbildning. Öhrlings utvecklade sin affärsidé att bli en rikstäckande revisionsbyrå. Han insåg också behovet av internationellt samarbete för att tillgodose behoven hos de många internationella företagen. Öhrlings blev genom Carl Henriks försorg redan 1962 medlem i en av de ledande internationella revisionsbyråerna, Coopers & Lybrand.

Carl Henrik insåg också betydelsen av att revisorerna själva utvecklade metoder för sitt arbete och skapade enhetliga normer för utförande av revision och för sitt yrkesmässiga uppträdande. Under 1960- och 70-talen lade han ned ett omfattande och engagerat arbete på utvecklingen av yrket i Sverige och utomlands. Han blev en av revisorskårens ledargestalter, uppskattad och aktad av kollegor i alla åldrar. Inom Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR blev han Revisionskommitténs förste ordförande och tillsåg då att arbetet med metodutveckling kom igång. FAR publicerade sin första revisionsrekommendation i slutet av 60-talet ungefär samtidigt med England. Carl Henrik bidrog verksamt till att göra den svenska revisorskåren känd och aktad utomlands. Han blev president i den europeiska revisorssammanslutningen, UEC, 1974–75 efter att under många år verkat i olika funktioner. Dessförinnan hade han fortsatt sin uppoffrande insats för FAR, i styrelsen och i olika funktioner. Han var ordförande i FAR under åren 1969–70, då han bl. a. tillsåg att FAR utvecklade sina externa kontakter med näringsliv och myndigheter genom bl. a. seminarier i professionella frågor. Förvaltningsrevisionen fick sitt innehåll preciserat och avstämt.

Carl Henrik deltog också i skapandet av FARs etiska regler. Carl Henriks känsla för framtiden, utvecklingsglädje, starka vilja och handlingskraft kom också till uttryck vid tillkomsten av FARs framgångsrika och uppskattade tidning Balans. Kollegorna känner tacksamhet för Carl Henriks insatser.

Carl Henrik kombinerade ett stort intresse för revision samt en gedigen teknisk kompetens med intresse för affärsverksamhet. Självklart blev han då en anlitad revisor och en mycket uppskattad rådgivare. Carl Henrik Witts engagement, kreativitet och affärsmässighet parad med en utpräglad personlig integritet tilltalade alla som fick förmånen att komma i hans närhet.

En revisionsbyrås viktigaste tillgång är medarbetarna. Carl Henrik insåg detta och lyckades inplantera i byrån vikten av att samla och utveckla unga medarbetare. Han föregick med ett gott exempel. De många medarbetare som fick förmånen att arbeta med Carl Henrik vet att han var en krävande ledare. Han ville se självständiga unga människor omkring sig och han satsade helhjärtat på dem han trodde på.

Medarbetarna fängslades av hans drivkraft och aldrig sinande energi att söka nya lösningar – alltid förändra och förbättra. Det fanns bakom den respektingivande pondusen en pojkaktig nyfikenhet och friskhet som tilltalade unga människor. Och omtanken fanns alltid i botten.

Carl Henrik hade många intressen. Han förundrade många tekniker med sina avancerade kunskaper om elektronik. Det var inte en tillfällighet att de flödesplaner för revisionen han tidigt utvecklade mera såg ut som kopplingsscheman.

Vi är många som sörjer Carl Henrik. Tyvärr fick han njuta alltför kort tid av sin välförtjänta ledighet. Våra tankar går också till hustru Elsa som så helhjärtat alltid stödde Carl Henrik, väl förtrogen med yrkeslivets och revisionsbyråns förutsättningar. Vi vill så gärna tacka Elsa för att hon skapade förutsättningar i så rikt mått för vänner, kollegor och klienter att ta del av Carl Henriks vänskap och förmåga.

Nils Brehmer, Bertil Edlund