Nils Karlgren föddes år 1899 i det lilla sågverkssamhället Sandarne – strax söder om Söderhamn – där hans FAR var präst.

År 1911 blir fadern komminister i Storkyrkoförsamlingen, och familjen, som då består av tre barn, flyttar till Stockholm.

År 1918 tar han studenten, och två veckor senare börjar han sin första anställning på AB Mälarebanken. Ty det är som banktjänsteman han har för avsikt att göra karriär. På banken är han ”sysselsatt med utländsk korrespondens och valutaaffärer”. Enligt FARs ledamotsförteckning för 1926 är han anställd på Mälarebanken t.o.m. november 1924.

Parallellt med anställningen på banken börjar han studera på Handelshögskolan i Stockholm. Nils Karlgren är visserligen en mycket energisk ung man, men arrangemanget torde också ha sin förklaring i att hans FAR dog kort tid efter sonens studentexamen. Nils Karlgren får som äldste son ikläda sig rollen som familjens överhuvud, och därtill bidra till dess försörjning.

År 1921 när han är klar med sin examen och har erhållit Handelshögskolans diplom, assisterar han ”på lediga stunder” auktoriserade revisorn Oscar Lindahl i dennes revisionsverksamhet. Oscar Lindahl är mycket nöjd med sin extrakraft – inte minst därför att Nils Karlgren ”visar sig all-round beträffande allt som hänför sig till det kommersiella området”. Dessutom har han lämnat bidrag till Oscar Lindahls tidskrift Revisorn, ”som varit synnerligen uppskattade och ofta präglade av originalitet”.

Alltjämt med siktet inställt på en fortsatt bankkarriär söker, och erhåller, Nils Karlgren ett resestipendium för bank- och språkstudier i London respektive Paris. Men drygt ett år senare har han lämnat Stockholm för att tillträda en amanuensbefattning på Handelskammaren i Jönköping. Det är inte avsett som en ”framtidsplats” skriver han i en ny stipendieansökan, nu till Sverige-Amerikastiftelsen. Nej, han hoppas ”så småningom, då konjunkturerna inom bankvärlden ljusnar, kunna återvända till det fack, där han erhållit sin huvudsakliga praktiska och teoretiska utbildning”.

Men därav blir intet. I stället kompletterar han sin ekonomexamen i uppenbart syfte att kunna ansöka om revisorsauktorisation. Kanske är det redan nu, när han ”pendlar” mellan Jönköping och Göteborgs Handelshögskola för sina kompletteringsstudier i rättsvetenskap, som han får idén att arbeta som revisor i Göteborg.

Nils Karlgren, som sin vana trogen fortsätter att göra flera saker samtidigt, passar också på att träda in i det äkta ståndet samma år – 1925 – som han erhåller sin revisorsauktorisation från Handelskammaren i Jönköping. Sin hustrus bekantskap har han tidigare gjort på den gemensamma arbetsplatsen AB Mälarebanken.

Nils Karlgren fortsätter sin anställning som amanuens i Jönköping, men som det framgår av Handelskammarens protokoll åtnjöt han ”tjänstledighet från sin befattning under tre söckendagar varje månad för att utföra revisionsarbeten å andra platser än Jönköping”.

År 1928 – samma år som tidskriften Affärsekonomi ”sjösättes” – flyttar den unga familjen Karlgren till Göteborg. Året därpå erhåller Nils Karlgren tillsammans med Göteborgssonen Edvard Stenberg Göteborgs Handelskammares revisorsauktorisation. De båda är Göteborgs första auktoriserade revisorer. De startar under olika firmor sina verksamheter i gemensamma lokaler på Stora Nygatan i Göteborg.

Redan efter något års kontorsgemenskap är de båda revisionsbyråerna mogna för egna lokaler. Nils Karlgren flyttar med sin verksamhet till Kungsgatan 32. I ett brev år 1930 skriver Nils Karlgren till sin yngre bror att han inte ska vara orolig för pengar till studier eller för sin existens, ”ty det förefaller som om mina inkomster kommer att bli så pass hyggliga att jag kan bisträcka dig en del”.

År 1932 anställer Nils Karlgren sin första medarbetare. Verksamheten fortsätter att växa så sakteliga under hela 30-talet. Utredningsuppdragen som följer i Kreugerkraschens spår underlättar etableringen för den i göteborgarnas ögon utsocknes revisorn. I köpmannakretsarna i rikets andra stad är man nämligen sig själv nog. Den bästa meriten är att vara infödd göteborgare. Handelshögskolan i Göteborg hade alltsedan starten år 1923 betraktats med misstro; man har ju redan vad man behöver i skolväg, nämligen Göteborgs Handelsinstitut. Och det ”nya” påfundet att auktorisera revisorer förhåller man sig avvaktande till.

Men tiderna förändras. De auktoriserade revisorerna blir allt fler. Vid årsstämman 1934 väljs ”göteborgsrevisorn” Nils Karlgren till suppleant i FARs styrelse efter några år som revisorssuppleant i föreningen! För Nils Karlgren ger föreningsengagemanget, men framför allt samarbetet med Oskar Sillén i tidskriften Affärsekonomis redaktionsledning, naturliga kontakter med Stockholms inre krets av auktoriserade revisorer. Kontakter som kommer väl till pass när Stockholmsföretagen expanderar och öppnar filialer i exempelvis Göteborg. Den förhärskande ”företagsfilosofin” inom revisorskåren är alltjämt att inte öppna avdelningskontor, utan i stället lämna över uppdrag till revisorer på platsen.

Anneli Noréus