Innehåll

Balans nr 1 1988

Revisorn och konsultrollen

Revisorn kan uppträda i olika roller hos klientföretagen. I det här numret av Balans uppmärksammar vi revisorn som konsult, en roll som av olika skäl kommit i blickpunkten under senare tid. Vi låter olika intressenter komma till tals med lovord och kritik, och vi hoppas att följden ska bli en konstruktiv debatt i kommande nummer. Den här gången handlar det mest (men inte bara) om konsultinsatser i större företag. Det finns en annan konsultroll också – den i mycket små företag där revisorn är den enda i företagets närhet som har några som helst insikter i ekonomiska frågor. Det ämnet avser Balans att komma tillbaka till.