Balans nr 6–7 1989

”Dålig revision i kommunerna”

Bengt Backman är förtroendevald kommunal revisionsordförande. Han tycker att den kommunala revisionen är dålig och ytlig. Likaväl som aktiebolagen måste ha kvalificerade revisorer borde kommunerna ha det. I kommunerna handlar det om så mycket pengar att det borde krävas auktoriserad revisorskompetens. – Det behövs en allvarlig debatt om detta, säger Bengt Backman. Jag har ett gott samarbete med dem som gör revisionsarbetet i min kommun. Men – de är ju inte revisorer!

Många kommuner har dålig revision – beroende på att de som gör revisionsjobbet inte har tillräcklig kompetens.

Det menar en herre som heter Bengt Backman.

Backman är pensionär med 40 år på statliga verk bakom sig. Först 20 år på Vattenfall, sedan lika många på FFV som byrådirektör, avdelningsdirektör och slutligen revisionschef.

Hans erfarenhet av revision är gedigen. Han är medlem i Institutet för Intern Revision (IIR). Han håller kurser i intern revision hos såväl IIR som Riksrevisionsverket.

På äldre dagar har han blivit ordförande i den förtroendevalda kommunrevisionen i Södertälje. Det är som sådan han nu reagerar. Han tycker att FAR borde agera mot bristande kompetens i det kommunala revisionsarbetet.

Han vill gärna från början ha sagt att han inte kritiserar de personer som han samarbetar med via kommunrevisionen i Södertälje. Bengt Backman ser usel kommunal revision som ett ganska generellt problem.

Ska ha fyllt 18 år

I kommuner utförs som bekant själva revisionsarbetet inte i någon större grad av den politiskt valda kommunrevisionen. Den saknar nästan alltid kompetens för det jobbet. Enda kraven är uppnådd 18-årsålder och boplats i kommunen. Politikerna bär dock det stora ansvaret att skriva under revisionsberättelsen.

Det finns olika sätt att revidera en kommun.

Åtta av Sveriges 284 kommuner har egen revisionsavdelning med kvalificerat folk: Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Örebro, Gävle, Karlstad och Borås.

Fyra kommuner använder sig faktiskt av auktoriserade revisorer: Helsingborg, Nacka, Lidingö och Sundbyberg.

”De är inte revisorer”

Övriga 272 kommuner anlitar Svenska Kommunförbundets revisionsavdelning.

Det är kompetensen hos den personalen som Bengt Backman ifrågasätter, utan att påstå att den är sämre i Södertälje än annorstädes.

– Jag har ett gott samarbete med Kommunförbundets personal, säger Bengt Backman. Men det är ju inte revisorer som jag har att göra med. Det är socionomer och alla möjliga andra. Revisionen kan inte bli lika bra som om den sköttes av kvalificerade revisorer.

Bengt Backman ser två möjligheter till förbättringar:

1) Kommunförbundet skaffar sig för den kommunala revisionen den kompetens som motsvarar en revisionsbyrå med auktoriserade revisorer.

2) Kommunerna anlitar auktoriserade revisorer, kanske i något fall godkända revisorer.

Jämför med ABL

– Aktiebolagslagen kräver ju att bolagen ska ha auktoriserade revisorer om de har mer än f.n. 25,8 miljoner på tillgångssidan, säger Bengt Backman. Ser man på investeringarna i kommunerna handlar det om betydligt större belopp. Men där finns inget krav på auktoriserad revisor. Ingen av de sex personer som sköter revisionsarbetet i Södertälje är revisor eller har någon utbildning som revisor. De reviderar i Huddinge och Nynäshamn också.

– Det är otillfredsställande med de dåliga kunskaperna hos revisorerna i kommunerna.

Vad tycker du är det stora felet med det arbete som utförs av Kommunförbundets folk?

– Jag vill påstå att den revision man utför är ganska grund, säger Bengt Backman.

Den här personalen kan inte gå på djupet på samma sätt som auktoriserade revisorer med den bakgrund som dessa har. De som gör jobbet nu skummar på ytan av ett mycket tungt material. Revisionsarbetet är för ytligt för att det ska kunna ligga till grund för ett uttalande om ansvarsfrihet. Jag känner faktiskt samvetsbetänkligheter över att skriva på – även om allt ser bra ut.

Dåliga på redovisning

Men omvänt kan man kanske säga att de personer som nu gör revisionsarbetet kan det här med kommunal revision därför att de brukar göra det här jobbet, de är rutinerade?

– Jovisst, men när det gäller redovisning tycker jag att revisionen är dålig. De gör däremot väldigt mycket grundläggande utredningar av olika slag.

Kommunförbundet har faktiskt ett antal auktoriserade revisorer. Men deras uppgift är främst att revidera kommunala aktiebolag.

– Jag tycker att det är en sund utveckling att specifika bitar i kommunerna knoppas av och blir bolag, säger Bengt Backman. Därmed får de också kvalificerade revisorer. Det kräver ju lagen. Men bolagiseringen kommer också att ställa krav på koncernredovisning. Bolagen måste in i kommunens redovisning. Vad vet folket från Kommunförbundet om koncernrevision?

Bengt Backman pekar också på att kommunerna i allt större utsträckning sneglar mot näringslivets sätt att arbeta.

– Därmed kommer kommunerna att närma sig industrins sätt att redovisa. Man kommer då mer och mer in i en situation där det är lämpligt att ha en auktoriserad revisor.

De är inte proffs

Tycker du att det nuvarande revisionsarbetet i kommunen är dåligt planerat?

– Nja, det får jag i så fall skylla på mig själv. Vi förtroendevalda kan ju tala om för de andra hur de ska göra. Men å andra sidan är förtroendevalda revisorer i princip inga proffs. Kraven på dem är som sagt minimala.

Vill du fortfarande ha kvar det politiska mellanled som de förtroendevalda revisorerna utgör?

– Lagen säger att det ska finnas minst tre sådana revisorer. Men lagen går ju att ändra – t.ex. så att det krävs auktoriserade revisorer i kommunerna? Deras tjänster kan ju köpas direkt av kommunstyrelsen?

– Jovisst, men det kan nog i så fall vara bra att ha kvar den förtroendevalda revisionen som ett organ att rapportera till.

Men kan inte Bengt Backman kritiseras i det här sammanhanget? Han är ju ordförande i revisionen och kan gå och titta på vad som görs?

– Jovisst, men det är inte det väsentliga. Det viktiga är att vi får en ordentlig revision i kommunerna. Det är för övrigt inte trovärdigt att låta det stanna vid att bara de kommunala bolagen ska ha auktoriserad eller godkänd revisor.

Bakom kraven på auktoriserad eller godkänd revisor i aktiebolag ligger bl.a. att aktieägarnas intressen måste bevakas.

Skattebetalare som aktieägare

– Det är ungefär samma sak i en kommun, säger Bengt Backman.

Är inte vi lika viktiga – vi Södertäljebor som går och betalar skatt i mycket större utsträckning än de flesta människor köper aktier för? De som tar hand om våra pengar borde bli utsatta för lika djupgående revision som vilket annat företag som helst. Det är lite grann av min filosofi. Sedan kan man också diskutera om Kommunförbundets folk är duktiga eller inte. Men de är i alla fall inte proffs på det här.

Bengt Backman berättar att han diskuterat den kommunala revisionen både med högt uppsatta tjänstemän och politiker i Södertälje. De håller med honom.

Varför ringer inte du och de andra till närmaste auktoriserade revisionsbyrå? (Ja, de behöver inte ens ringa. Det finns auktoriserade revisorer som aktivt försöker ”ragga” kommuner som klienter.)

– Nu handlar det främst om att skapa debatt. Det här gäller ju ganska allmänt över hela landet. Jag ser gärna att de auktoriserade revisorerna driver frågan. Om inte annat kan det fungera som en väckarklocka för Kommunförbundet.

Att ta lokala initiativ genom en motion i fullmäktige är annars en fullt framkomlig väg. Men den är inte okontroversiell – den känns i alla fall inte så trevlig mot den reviderande personal som man trots allt arbetat tillsammans med i många år.

Den förtroendevalda revisionen i Södertälje har ungefär ett sammanträde i månaden. Revisionsbesök görs på 4–5 ställen om året.

Inge Wennberg