Den nya redaktionen för Balans är nu installerad i lokaler i samma hus som FAR och med samma telefonnummer – 08-23 41 30. Chefredaktören Bengt Holmquist började 1 september och redaktionssekreteraren Helena Strandqvist har varit på plats sedan i april.

Bengt Holmquist, som det senaste året arbetat som konsult, har tidigare bl.a. varit förlagsredaktör på Åhlén & Åkerlund, administrativ chef på Ingenjörsförlaget, chefredaktör för facktidningar på samma förlag och var dessförinnan under många år verksam i dagspressen, bl.a. som ekonomisk reporter.

Helena Strandqvist är fil kand i informationsteknik vid Lunds universitet och kommer närmast från en tjänst som redaktionssekreterare på Svenska Försäkringsföreningen (SFF).

Betyder ny redaktion också att det blir stora förändringar när det gäller Balans?

– Nej, inga stora förändringar, säger Bengt Holmquist. Men det är klart att en ny ledning kommer att sätta sin prägel på tidningen. Vi funderar nu en hel del på hur Balans ska utformas i framtiden, men det blir inga snabba kursändringar. Vi måste dessutom också lösa en del praktiska och administrativa frågor.

Och tidningens redaktionella program ligger fast:

– Redaktionskommittén finns ju kvar och den är en garant för att sakinnehållet håller den standard Balans läsare har rätt att kräva av sin tidning. Dessutom hoppas jag att tidningens kvalificerade läsekrets också framgent bidrar genom att skriva artiklar och delta i debatten. En tidning som Balans kan aldrig bli bättre än sina läsare och deras engagemang i tidningen.