Innehåll

Balans nr 12 1991

En debatt om vår koncernredovisning

Under hösten har Redovisningsrådet kommit med sin första rekommendation. Den handlar om koncernredovisning och har i skrivande stund distribuerats till ett par tusen revisorer, ekonomichefer och andra berörda.

Det är naturligt att en ny rekommendation i detta ämne väcker debatt. Och det är också naturligt att den debatten förs i Balans, nu liksom till exempel då Bo Fridman och Per V A Hanner för fyra år sedan utförligt diskuterade koncernredovisning i våra spalter.

På de följande sidorna låter vi ett par kritiker komma till tals och få svar. Lennart Eriksson och Arne Fagerström från Handelshögskolan i Göteborg ifrågasätter delar av rekommendationen.

Redovisningsrådets ordförande, professor Sven-Erik Johansson motiverar Rådets ställningstaganden. Dessutom gör en annan medlem av Rådet, Rolf Rundfelt, en internationell jämförelse av rekommendationer för koncernredovisning. (Det ska redan här poängteras att Johanssons och Rundfelts inlägg inte är att se som inlagor från Rådet utan är utformade som personliga synpunkter.)

Balans har inbjudit både kritiker och försvarare. Debatten har samlats till ett nummer av tidningen för att bli tydlig. Det betyder inte att vi därför nödvändigtvis slutar diskussionen här.

Inte minst vore det spännande att få synpunkter från näringslivet, från de ekonomichefer och koncernledningar som ska arbeta med dessa frågor i bokslut och rapporter.

Jag hoppas alltså att vi får anledning att återkomma.

Bengt Holmquist, Chefredaktör