Innehåll

Balans nr 11 1992

Tystnadsplikt: Upp till ett år i fängelse

Den som bryter lagstadgad tystnadsplikt kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Regeln står i brottsbalken 20:3.

Detta är huvudregeln som gäller om det inte står något annat i en särskild lag.

Det finns en yrkesgrupp som inte kan få böter eller fängelse för brott mot tystnadsplikten. Det är faktiskt revisorerna.

De är enligt aktiebolagslagen tydligt och klart undantagna från ansvar enligt brottsbalken. Å andra sidan kan en revisors brott mot sin tystnadsplikt bli nog så kännbart. Det kan resultera både i disciplinära åtgärder och skadestånd.

Inge Wennberg