Innehåll

FARs ordförande heter alltså Staffan Gavel och är verksam vid Ernst & Young i Göteborg.

Han är född 1948 i Linköping och kom till Göteborg och Handelshögskolan 1968. Sedan började han en lovande karriär i ett amerikanskt dataföretag. Men så kom vändpunkten:

– Det var Edward Waller som lockade över mig till Hagström & Bredberg.

Valet var naturligtvis inte alldeles lätt. Att 1975 gå från en växande databransch till en nyanställd revisors låga ingångslön krävde viss eftertanke.

– Men jag valde rätt.

Och sedan dess har Staffan Gavel varit firman trogen även om den bytt namn några gånger.

Han började som ADB-revisor, blev auktoriserad 1980 och ett år senare fick han styrelsens uppdrag att få i gång en konsultavdelning. Den blev lönsam, inte minst på grund av chefens dokumenterade intresse av att sälja tjänster i kunskapsföretag.

Det är alltså denna bakgrund som gör att FARs nye ordförande finner sig föranlåten att påpeka att han numer ”bara sysslar med revision”. Det är naturligtvis också den bakgrunden som leder honom till de slutsatser om den mogna revisorsbranschens situation, som han redovisat både i intervjun och i sina första framträdanden som ordförande.

Privat bor han i Hovås med fru Karin, som är lärare, och två tonårssöner. Han är – föga överraskande – sällskaps- och föreningsmänniska. På den fritid som blir över efter arbetet, stockholmsresorna och samvaron, i föreningar och annorstädes, finns han gärna i sin Nimbus (det är alltså en motorbåt).

Hur hinner man med att vara ordförande när man måste resa till alla sammanträden?

– Det gäller att planera. Att få resorna effektiva, att lägga ihop möten på samma dag. Men också att sätta in kompetenta medhjälpare på uppdragen.

Men problemet finns, kanske inte nu och för hans privata del, men mycket snart och för alla ledamöter: det gäller frågorna om arvoderade FAR-uppdrag, byråernas intresse, ledamöternas engagemang och FAR-uppdragens PR-värde.

– Det är viktiga frågor som måste lösas!

Bengt Holmquist