Innehåll

Tack för inlägget. Den bästa kommentar vi från redaktionen kan ge är att berätta att Balans i nästa utgåva (nr 6–7/1992) publicerar en sedan tidigare planerad svit reportage och intervjuer som behandlar offentlig redovisning och revision.

Vi ser naturligtvis gärna att både ovanstående inlägg och de kommande reportagen följs av en debatt över de eventuella gränserna.

Bengt Holmquist , Chefredaktör