Innehåll

Balans nr 10 1993

FAR satsar på egen utgivning av nyhetsbrev och lanserar ”Stora FAR-paketet”

Från och med nästa år kommer FAR att ge ut både nyhetsbrevet FAR Info och tidskriften Nytt från revisorn. Det har också framgått av annonser och utskick.

– Det här medför inte bara samordningsfördelar för oss när det gäller att utnyttja personal och teknisk utrustning, säger Margareta Damberg, biträdande generalsekreterare och förlagschef på FAR. Ännu viktigare är möjligheterna att profilera materialet.

– Vi får helt andra möjligheter att sätta FAR-prägel på all vår information och all vår utgivning. Jag tror att marknaden kommer att uppleva det ”stora FAR-paketet” som en påtaglig förbättring och förenkling för den som vill hålla sig à jour med utvecklingen.

Vad är det då som hänt efter det att FAR och SRS beslutat upplösa det gemensamma INFO bolaget? Nyhetsbrevet FAR Info motsvarar det tidigare FAR/SRS Info. Redaktör blir Ewa Petterson, idag redaktör för just FAR/SRS Info. Hon är jur kand och har tidigare även skrivit Revisorn Informerar.

I FARs nya utgivning får Revisorn Informerar sin motsvarighet i Nytt från revisorn. Redaktör för den blir Lars Waldengren, f.n. vid skatteavdelningen på Ernst & Young i Stockholm. Tekniskt kommer den att produceras av Balans redaktion, vilket naturligtvis också ger samordningsfördelar. – Det är viktigt att påpeka att flera andra produkter som tidigare utgivits i det gemensamma bolaget nu kommer direkt från FAR, säger Margareta Damberg. Hon pekar på FAR CD-ROM som kommer under 1994 och då skall innehålla ytterligare FAR-material jämfört med dagens produkt.

Från 1995 års upplaga gäller det även FAR-kalendern, som motsvarar nuvarande Revisorskalendern.